GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-04-08 09:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG CONTAINER
Ref #8842
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Port Kembla
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Kembla, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
4.028.100
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 2.893.750 VNĐ / Cont
39.355.000 43.383.100 15-04-2021
Ho Chi Minh
> Port Kembla
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Kembla, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
76.395.000 81.580.600 15-04-2021
Ho Chi Minh
> Port Kembla
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Kembla, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
5.185.600
Chi tiết
DOC 926.000 VNĐ / B/L
SLF 208.350 VNĐ / Cont
THC 4.051.250 VNĐ / Cont
76.395.000 81.580.600 15-04-2021