GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

Người liên hệ: Ms Hanh Pham

Chức vụ: Sales Dept

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5 Đánh giá

GREEN DRAGON INTERNATIONAL LOGISTICS CORP.

2021-02-23 08:29

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG CONTAINER
Ref #7917
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
3.788.400
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 2.656.500 VNĐ / Cont
180.180.000 183.968.400 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'GP Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.058.900
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 3.927.000 VNĐ / Cont
202.125.000 207.183.900 03-03-2021
Ho Chi Minh
> Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'HQ Thứ 4 28 Ngày
Chuyển tải
5.058.900
Chi tiết
DOC 924.000 VNĐ / B/L
SLF 207.900 VNĐ / Cont
THC 3.927.000 VNĐ / Cont
202.125.000 207.183.900 03-03-2021