LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Người liên hệ: Mr Michaek Thuan

Chức vụ: Logistics - Sales support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Người liên hệ: Mr Michaek Thuan

Chức vụ: Logistics - Sales support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Le Gia Corp was founded on May 14, 2009. Headquartered in Ho Chi Minh City and with many offices throughout the country such as Hanoi, Hai Phong, Da Nang.

Xem thêm >>
  • Sky Center Building, 5B Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh Dist
  • +84 + 84 – 28 – 62968653
  • http://www.legia-corp.com/

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

07-01-2020 15:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG KHÔNG
Ref #426
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
5.435.850 426.405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 46.500 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
5.862.255 31-01-2020
Ghi chú:
Hongkong Airlines