LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Người liên hệ: Mr Michaek Thuan

Chức vụ: Logistics - Sales support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Người liên hệ: Mr Michaek Thuan

Chức vụ: Logistics - Sales support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Le Gia Corp was founded on May 14, 2009. Headquartered in Ho Chi Minh City and with many offices throughout the country such as Hanoi, Hai Phong, Da Nang.

Xem thêm >>
  • Sky Center Building, 5B Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh Dist
  • +84 + 84 – 28 – 62968653
  • http://www.legia-corp.com/

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

07-01-2020 15:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
5.435.850 426.405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 46.500 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
5.862.255 31-01-2020
Ghi chú:
Hongkong Airlines

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

07-01-2020 15:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
4.853.438 612.405
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 69.750 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
FWB 116.250 VNĐ / Shipment
5.465.843 31-01-2020
Ghi chú:
- Báo giá trên là Net/Net dành cho đại lý, vui lòng add USD 15 / USD 20 profit share cho mỗi shipment - Mức +500;+1000 thay đổi theo tuần

LEGIA TRAVEL AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD

07-01-2020 15:36

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Shanghai, China(PVG)
Tan Son Nhat International Airport
Shanghai Pudong International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
6.600.675 589.155
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 116.250 VNĐ / AWB
AMS 116.250 VNĐ / AWB
Handling 232.500 VNĐ / Shipment
CCC 46.500 VNĐ / Shipment
7.189.830 31-01-2020
Ghi chú:
- Báo giá trên là Net/Net dành cho đại lý, vui lòng add USD 15 / USD 20 profit share cho mỗi shipment - Mức +500;+1000 thay đổi theo tuần