MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

MATTROY LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Tony Bui

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
14095 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 5 16 Ngày
Chuyển tải
4.585.680
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
66.700.800 71.286.480 30-09-2021
14094 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 3 / Thứ 7 5 Ngày
Chuyển tải
4.585.680
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
5.674.200 10.259.880 30-09-2021
14094 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 3 / Thứ 7 5 Ngày
Chuyển tải
5.975.280
Chi tiết
THC 4.168.800 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
10.190.400 16.165.680 30-09-2021
11466 Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
4.585.680
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 903.240 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
TELEX 694.800 VNĐ / Cont
8.569.200 13.154.880 29-07-2021