DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-18 13:36

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4435
Ngày đăng: 18-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 192.228.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 6/2/2020
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-18 12:30

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4434
Ngày đăng: 18-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Karachi, Sindh, Pakistan
Cước: 96.114.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 20 Ngày
ETD: 24/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-18 12:26

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4433
Ngày đăng: 18-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Southampton, Southampton, England, United Kingdom
Cước: 120.432.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 02-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 1/2/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911