DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-13 08:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4394
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 69.660.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 23-01-2021
T/T: 29 Ngày
ETD: 22/01/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-13