DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-13 08:29

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4392
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 132.354.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 21 Ngày
ETD: 5/2/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-13