DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-18 13:36

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4435
Ngày đăng: 18-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 192.228.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 32 Ngày
ETD: 6/2/2020
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-18