DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-20 08:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4449
Ngày đăng: 20-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
Cước: 71.796.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: 23 Ngày
ETD: 8/1/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-20