DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DGS Logistics LTD Co.,

2021-01-22 11:36

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4473
Ngày đăng: 22-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 137.802.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD: 30/1/2021
Ghi chú:
LIÊN HỆ : 0359859911
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-22