DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
461 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP 26 Ngày
Chuyển tải
6.430.800
Chi tiết
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
Doc 815.500 VNĐ / B/L
Seal 233.000 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
OBS 1.537.800 VNĐ / Cont
PSF 349.500 VNĐ / Cont
13.980.000 20.410.800 29-02-2020
461 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP 26 Ngày
Chuyển tải
9.366.600
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
Doc 815.500 VNĐ / B/L
Seal 233.000 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
OBS 3.075.600 VNĐ / Cont
PSF 349.500 VNĐ / Cont
18.640.000 28.006.600 29-02-2020
461 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ 26 Ngày
Chuyển tải
9.366.600
Chi tiết
THC 4.194.000 VNĐ / Cont
Doc 815.500 VNĐ / B/L
Seal 233.000 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
OBS 3.075.600 VNĐ / Cont
PSF 349.500 VNĐ / Cont
18.640.000 28.006.600 29-02-2020
443 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Bahrain
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 2 / Thứ 4 30 Ngày
Chuyển tải
13.490.700
Chi tiết
DOC 815.500 VNĐ / B/L
THC 2.796.000 VNĐ / Cont
Seal 233.000 VNĐ / Cont
WRS 932.000 VNĐ / Cont
Telex Release 699.000 VNĐ / B/L
EFS 3.821.200 VNĐ / Cont
LSS 4.194.000 VNĐ / Cont
25.047.500 38.538.200 31-01-2020