DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5110 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 2 / Thứ 7 21 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
31.414.500 37.441.430 30-11-2020
5109 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.630.730
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
19.779.500 24.410.230 15-11-2020
5109 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
32.112.600 38.139.530 15-11-2020
5109 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
32.112.600 38.139.530 15-11-2020