DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5104 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3 / Thứ 4 / Thứ 6 / Thứ 7 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
4.165.330
Chi tiết
THC 2.327.000 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
116.350 4.281.680 30-11-2020
5103 Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
20'GP Thứ 4 / Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
4.630.730
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
45.376.500 50.007.230 15-11-2020
5103 Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
40'GP Thứ 4 / Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
79.118.000 85.144.930 15-11-2020
5103 Ho Chi Minh
> Poti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Poti, Georgia
40'HQ Thứ 4 / Thứ 6 40 Ngày
Chuyển tải
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
79.118.000 85.144.930 15-11-2020