DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5031 Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
20'GP Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
4.747.080
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
12.565.800 17.312.880 15-11-2020
5031 Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'GP Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
22.106.500 28.249.780 15-11-2020
5031 Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
6.143.280
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
22.106.500 28.249.780 15-11-2020
5030 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
4.700.540
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
26.760.500 31.461.040 15-11-2020
5030 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
28.622.100 34.718.840 15-11-2020
5030 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 4 / Thứ 5 / Thứ 6 / Chủ nhật 9 Ngày
Chuyển tải
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
28.622.100 34.718.840 15-11-2020