DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
5027 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 3 / Thứ 5 / Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
4.700.540
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
BILL 884.260 VNĐ / B/L
3.025.100 7.725.640 10-11-2020
5027 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 3 / Thứ 5 / Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
BILL 884.260 VNĐ / B/L
5.584.800 11.681.540 10-11-2020
5027 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 3 / Thứ 5 / Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
6.096.740
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
BILL 884.260 VNĐ / B/L
5.584.800 11.681.540 10-11-2020
5026 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
4.688.905
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 197.795 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
47.703.500 52.392.405 10-11-2020
5026 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
6.085.105
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 197.795 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
95.407.000 101.492.105 10-11-2020
5026 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 2 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
6.085.105
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 197.795 VNĐ / Cont
BILL 884.260 VNĐ / B/L
TELEX 814.450 VNĐ / B/L
95.407.000 101.492.105 10-11-2020