DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
6949 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Thứ 7 / Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
4.514.380
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / Cont
THC 2.792.400 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TEKEEX 581.750 VNĐ / B/L
4.421.300 8.935.680 14-01-2021
6949 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Thứ 7 / Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
5.910.580
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TEKEEX 581.750 VNĐ / B/L
8.144.500 14.055.080 14-01-2021
6949 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2 / Thứ 5 / Thứ 7 / Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
5.910.580
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
TEKEEX 581.750 VNĐ / B/L
8.144.500 14.055.080 14-01-2021
6055 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
4.630.730
Chi tiết
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
1.628.900 6.259.630 30-11-2020
6055 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
3.490.500 9.517.430 30-11-2020
6055 Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
6.026.930
Chi tiết
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / B/L
TELEX 698.100 VNĐ / B/L
3.490.500 9.517.430 30-11-2020