DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
4337 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Hong Kong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 3 Ngày
Đi thẳng
23.270 1.210.040
Chi tiết
THC 186.160 VNĐ / CBM
CFS 209.430 VNĐ / CBM
Bill fee 581.750 VNĐ / Set
EBS 162.890 VNĐ / CBM
LSS 69.810 VNĐ / CBM
1.233.310 15-10-2020