DGS Logistics LTD Co.,
DGS Logistics LTD Co.,

DGS Logistics LTD Co.,

Người liên hệ: Ms LILY TRAM TRAN

Chức vụ: General Diretor

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Lộ trình
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Booking
4661 Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Muscat, Oman (MCT)
Tan Son Nhat International Airport
Muscat International Airport
Hàng ngày 3 Ngày
SGN - MCT

Đi thẳng
15.168.777 1.552.977
Chi tiết
THC 466 VNĐ / Kg
X-RAY 466 VNĐ / Kg
AWB 349.350 VNĐ / AWB
AMS 349.350 VNĐ / AWB
Handling 698.700 VNĐ / Shipment
16.721.754 15-10-2020
4346 Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
> Sialkot, Pakistan (SKT)
Tan Son Nhat International Airport
Sialkot International Airport
Hàng ngày 2 Ngày
SGN- DXB - SKT

Chuyển tải
19.041.841 1.318.944
Chi tiết
THC 465 VNĐ / Kg
X-RAY 465 VNĐ / Kg
AWB 465.400 VNĐ / AWB
AMS 349.050 VNĐ / AWB
Handling 349.050 VNĐ / Shipment
20.360.785 15-10-2020