Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

Người liên hệ: Mr Công Tra Huỳnh

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 33 Le Quoc Hung, Ward 12, District 04
  • 84-083-941-5551

Blue Vision International Transport Co., Ltd.

2020-10-15 22:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CƯỚC TÀU ĐI COCHIN, INDIA 23.10.2020 Ref #2898
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kochi, Kerala, India
Cước: 25.300.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 23-10-2020
T/T: 24 Ngày
ETD: 23.10.2020
Ghi chú:
THC 170USD, SEAL 9USD, BL 40USD ( MAX: 10X40HQ)
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2020-10-15
Khác