Sun North V.N Transport Corp

Sun North V.N Transport Corp

Người liên hệ: Mr Hưng Bùi

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

1 Đánh giá

Sun North V.N Transport Corp

2020-11-02 09:50

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> San Antonio
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
San Antonio, Bexar, Texas, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
4.467.840
Chi tiết
THC 2.559.700 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
125.658.000 130.125.840 14-11-2020
Hai Phong
> San Antonio
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
San Antonio, Bexar, Texas, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
5.747.690
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
153.582.000 159.329.690 14-11-2020
Hai Phong
> San Antonio
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
San Antonio, Bexar, Texas, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
5.747.690
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
153.582.000 159.329.690 14-11-2020
Ghi chú:
Bên em có HĐ đi Mỹ vơi nhiều line như Yangming, Cosco, ONE, MSC, ... Liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn: Hưng (Mr) Tel/Zalo: 0906072459 Skype: Hungbui8897@gmail.com

Sun North V.N Transport Corp

2020-11-02 09:47

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Norfolk
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
4.467.840
Chi tiết
THC 2.559.700 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
87.262.500 91.730.340 14-11-2020
Hai Phong
> Norfolk
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
5.747.690
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
109.369.000 115.116.690 14-11-2020
Hai Phong
> Norfolk
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
5.538.260
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
AMS 814.450 VNĐ / B/L
109.369.000 114.907.260 14-11-2020
Ghi chú:
Bên em có HĐ đi Mỹ vơi nhiều line như Yangming, Cosco, ONE, MSC, ... Liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn: Hưng (Mr) Tel/Zalo: 0906072459 Skype: Hungbui8897@gmail.com

Sun North V.N Transport Corp

2020-11-02 09:45

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 22 Ngày
Đi thẳng
4.467.840
Chi tiết
THC 2.559.700 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
74.231.300 78.699.140 14-11-2020
Hai Phong
> Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 22 Ngày
Đi thẳng
5.747.690
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
92.149.200 97.896.890 14-11-2020
Hai Phong
> Oakland
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4 22 Ngày
Đi thẳng
5.747.690
Chi tiết
THC 3.839.550 VNĐ / Cont
DOC 884.260 VNĐ / B/L
SEAL 209.430 VNĐ / Cont
AMS 814.450 VNĐ / B/L
92.149.200 97.896.890 14-11-2020
Ghi chú:
Bên em có HĐ đi Mỹ vơi nhiều line như Yangming, Cosco, ONE, MSC, ... Liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn và hỗ trợ tốt hơn: Hưng (Mr) Tel/Zalo: 0906072459 Skype: Hungbui8897@gmail.com