Everich Vietnam

Everich Vietnam

Người liên hệ: Mr Huy Danny

Chức vụ: Manager

Địa điểm:

Đánh giá

Everich Vietnam

Người liên hệ: Mr Huy Danny

Chức vụ: Manager

Địa điểm:

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
69.000 2.461.000
Handling charge 575.000 VNĐ / Shipment
Warehouse charge 391.000 VNĐ / CBM
D/O 575.000 VNĐ / Set
THC 138.000 VNĐ / CBM
LSS 690.000 VNĐ / CBM
CIC 92.000 VNĐ / CBM
2.530.000 31-01-2022

Everich Vietnam

29-09-2021 10:18

country
BOOKING SGN-CPH

BOOKING SGN - CPH (COPENHAGEN)

+300: GIÁ 8.00 USD ALL IN (PALLET)

ETD: 06 OCT - ETA: 12 OCT

CONTACT: 0907260981 (DAVID THIỆN)

On time Worldwide Logistics VN

Thang Bui Bên anh có offer giá SGN-OTP không anh Thiện ơi.

Huy Danny Em chào anh, anh cho em xin thông tin để bên em báo giá cho mình anh nhé

Kejdo

Jessica Do Ben ban co offer SGN-ARN kg ban oi, bao gia giup minh nhe

Everich Vietnam

Ref #6669 | 17-09-2021 15:14

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 126.500.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 09-10-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 10/10/2021
Ghi chú: Nhận hàng dưới 25 tấn.

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-1.840.000 713.000
Chi tiết
THC 161.000 VNĐ / CBM
CFS 161.000 VNĐ / CBM
lss 161.000 VNĐ / CBM
GRI 230.000 VNĐ / CBM
-1.127.000 30-09-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
4.025.000
Chi tiết
THC 2.875.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
42.550.000 46.575.000 23-09-2021
Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
5.175.000
Chi tiết
THC 4.025.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
77.050.000 82.225.000 23-09-2021
Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
5.175.000
Chi tiết
THC 4.025.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
77.050.000 82.225.000 23-09-2021

Everich Vietnam

09-07-2021 13:56

country
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dear Sam,

Cảm ơn yêu cầu báo giá. Everich Hải Phòng đã nhận được yêu cẩu báo giá từ Eco Vina. Chúng tôi sẽ kiểm tra và báo giá cho Quý công ty sớm.

Bạn nhận được yêu cầu báo giá mới từ Chủ hàng Sam Nguyen - ECO VIVA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY, số #5993:

- Nơi đi: Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
- Nơi đến: Dublin, Dublin, The Republic of Ireland
- Ngày khởi hành: Từ 20-07-2021 đến 01-08-2021
- Số lượng: 1 x 40RQ
- Mô tả hàng hóa: Frozen Tilapia

Best regards,

Suri 0945 518 272

Everich Vietnam

09-07-2021 13:52

country

Everich Vietnam

09-07-2021 13:52

country

Everich Vietnam

18-03-2020 10:26

country
Ngày thành lập gian hàng: 18 Mar 2020