DDV LOGISTICS & PACKING JSC

DDV LOGISTICS & PACKING JSC

Contact person: Ms. Hạnh Nguyễn

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

DDV LOGISTICS & PACKING JSC

Contact person: Ms. Hạnh Nguyễn

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

DDV Logistics and Packing là một công ty cổ phần, 100% vốn đầu tư tư nhân được thành lập vào tháng 10 năm 2015 với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

See more >>

Info contact

  • 165 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội
  • +84 347982978
  • https://ddv.com.vn/
DDV LOGISTICS & PACKING JSC
Hạnh Nguyễn (DDV LOGISTICS & PACKING JSC)