NP LOGISTICS CO.,LTD

NP LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Mr David NGUYỄN

Chức vụ: General Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

NP LOGISTICS CO.,LTD

2021-04-05 14:28

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4919
Ngày đăng: 05-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Nơi đến: Ho Chi Minh (SPCT), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 8.891.340 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 3 Ngày
ETD: WED
Ghi chú:
Vui lòng liên hệ qua email david@nplglobal.com.vn và sales@nplglobal.com.vn về yêu cầu báo giá đặc biệt hoặc thêm chi tiết về báo giá của bạn
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-04-05