PANDA GLOBAL LOGISTICS CO., LTD

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms Thuận Phan

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu
  • +84 2363555402
  • https://phaata.com/pages/phaata-6353