Mitsubishi Logistics

Mitsubishi Logistics

Người liên hệ: Mr Tuấn Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

MITSUBISHI LOGISTIC Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quốc tế-Nội địa Dịch vụ Hải Quan, xuất nhập khẩ...

Xem thêm >>
  • Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  • 969907160
  • https://phaata.com/pages/eb69805

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  • 969907160
  • https://phaata.com/pages/eb69805