Mitsubishi Logistics
Mitsubishi Logistics

Mitsubishi Logistics

Người liên hệ: Mr Tuấn Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Mitsubishi Logistics

2020-09-30 22:49

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #2376
Ngày đăng: 30-09-2020
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Nagoya, Honshu, Japan (NGO)
Cước: 65.240 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 05-10-2020
T/T: 1 Ngày
ETD: 07/10/2020
Ghi chú:
Promotion Charter HAN - NGO truck KIX/NRT,...
Dịch vụ: Air Ngày đăng: 2020-09-30
Khác