PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Nơi đi / Nơi đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76175
Haiphong (HPH)
> Amsterdam (AMS)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Thứ 2 21 Ngày
Chuyển tải
42.405₫
/kg
1.826.262₫
Chi tiết
CFS 1.185₫ / Kg
THC 948₫ / Kg
VGM 355.350₫ / Shipment
CTD 876.530₫ / AWB
ENS 592.250₫ / AWB
1.868.667₫ 30-06-2023
74503
Haiphong (HPH)
> Milan (MXP)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
53.922₫
/kg
1.823.179₫
Chi tiết
CFS 1.183₫ / Kg
THC 946₫ / Kg
VGM 354.750₫ / Shipment
CTD 875.050₫ / AWB
ENS 591.250₫ / AWB
1.877.101₫ 04-06-2023
72899
Haiphong (HPH)
> Milan (MXP)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
57.827₫
/kg
1.819.555₫
Chi tiết
CFS 1.180₫ / Kg
THC 944₫ / Kg
VGM 354.045₫ / Shipment
CTD 873.311₫ / AWB
ENS 590.075₫ / AWB
1.877.383₫ 31-05-2023
68444
Haiphong (HPH)
> Milan (MXP)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
57.918₫
/kg
1.822.408₫
Chi tiết
CFS 1.182₫ / Kg
THC 946₫ / Kg
VGM 354.600₫ / Shipment
CTD 874.680₫ / AWB
ENS 591.000₫ / AWB
1.880.326₫ 15-04-2023
65785
Haiphong (HPH)
> Milan (MXP)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Milan, Lombardy, Italy (MXP)
Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
58.188₫
/kg
1.830.888₫
Chi tiết
CFS 1.188₫ / Kg
THC 950₫ / Kg
VGM 356.250₫ / Shipment
CTD 878.750₫ / AWB
ENS 593.750₫ / AWB
1.889.075₫ 31-03-2023
64735
Haiphong (HPH)
> Paris (CDG)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Paris, Île-de-France, France (CDG)
Thứ 2/ Thứ 6 24 Ngày
Chuyển tải
46.605₫
/kg
1.842.451₫
Chi tiết
CFS 1.195₫ / Kg
THC 956₫ / Kg
VGM 358.500₫ / Shipment
CTD 884.300₫ / AWB
ENS 597.500₫ / AWB
1.889.056₫ 12-03-2023
63735
Haiphong (HPH)
> Paris (CDG)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Paris, Île-de-France, France (CDG)
Thứ 2/ Thứ 6 24 Ngày
Chuyển tải
46.781₫
/kg
1.849.389₫
Chi tiết
CFS 1.200₫ / Kg
THC 960₫ / Kg
VGM 359.850₫ / Shipment
CTD 887.630₫ / AWB
ENS 599.750₫ / AWB
1.896.170₫ 26-02-2023
62862
Ho Chi Minh (SGN)
> Brussels (BRU)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Brussels, Belgium (BRU)
Thứ 4 22 Ngày
Chuyển tải
47.104₫
/kg
1.833.971₫
Chi tiết
CFS 1.190₫ / Kg
THC 952₫ / Kg
VGM 356.850₫ / Shipment
CTD 880.230₫ / AWB
ENS 594.750₫ / AWB
1.881.075₫ 26-02-2023
62248
Ho Chi Minh (SGN)
> Brussels (BRU)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Brussels, Belgium (BRU)
Thứ 4 22 Ngày
Chuyển tải
47.065₫
/kg
1.832.429₫
Chi tiết
CFS 1.189₫ / Kg
THC 951₫ / Kg
VGM 356.550₫ / Shipment
CTD 879.490₫ / AWB
ENS 594.250₫ / AWB
1.879.494₫ 12-02-2023
61516
Haiphong (HPH)
> Munich (MUC)
Haiphong, Vietnam (HPH)
Munich, Bavaria, Germany (MUC)
Thứ 2/ Thứ 6 24 Ngày
Chuyển tải
46.020₫
/kg
1.819.324₫
Chi tiết
CFS 1.180₫ / Kg
THC 944₫ / Kg
VGM 354.000₫ / Shipment
CTD 873.200₫ / AWB
ENS 590.000₫ / AWB
1.865.344₫ 29-01-2023
  • Hiển thị