PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

PAM CARGO provides full spectrum of Freight and Logistics services that include Air & Ocean Import/Export, Sea-Air Multimodal Traffic, Customs Clearing/Forwarding, Consolidation, Project Cargo Movements, Road Haulage, Packaging, Door-to-Door Deliv...

Xem thêm >>
PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #8352 | 22-03-2021 10:07

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Jebel Ali | Vietnam-United Arab Emirates (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
3.882.480₫
Chi tiết
THC 2.773.200₫ / Cont
DOC 924.400₫ / Cont
SEAL 184.880₫ / Cont
46.220.000₫ 50.102.480₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.269.080₫
Chi tiết
THC 4.159.800₫ / Cont
DOC 924.400₫ / Cont
SEAL 184.880₫ / Cont
67.019.000₫ 72.288.080₫ 31-03-2021
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
5.269.080₫
Chi tiết
THC 4.159.800₫ / Cont
DOC 924.400₫ / Cont
SEAL 184.880₫ / Cont
67.019.000₫ 72.288.080₫ 31-03-2021
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 1.081 Lượt xem