PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Mr Dennis Nguyen

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

PAM CARGO provides full spectrum of Freight and Logistics services that include Air & Ocean Import/Export, Sea-Air Multimodal Traffic, Customs Clea...

Xem thêm >>
  • Room 402-403, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau St., Dakao Ward, Dist.1
  • 28 38200986
  • www.pamvn.com, www.pamcargo.com

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2020-10-20 13:52

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Gothenburg, Sweden(GOT)
Tan Son Nhat International Airport
Göteborg Landvetter Airport
Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
16.328.592 2.142.458
Bao gồm
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 861.360 VNĐ / AWB
AMS 582.000 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.200 VNĐ / Shipment
18.471.050 24-10-2020
Ghi chú:
- Đây là phương thức Sea Air Combine via Dubai. - Min 100kgs.
Khác

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2020-10-15 11:38

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Haiphong, Vietnam(HPH)
> Hanover, Lower Saxony, Germany(HAJ)
Cat Bi International Airport
Hannover Airport
Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
16.328.592 2.142.458
Bao gồm
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 861.360 VNĐ / AWB
AMS 582.000 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.200 VNĐ / Shipment
18.471.050 17-10-2020
Ghi chú:
- Đây là phương thức Sea Air Combine via Dubai. - Min 100kgs.
Khác

PAM CARGO INTERNATIONAL CO., LTD

2020-10-13 15:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Haiphong, Vietnam(HPH)
> Bremen, Bremen, Germany(BRE)
Cat Bi International Airport
Bremen Airport
Thứ 2 19 Ngày
Chuyển tải
16.328.592 2.142.458
Bao gồm
THC 931 VNĐ / Kg
AWB 861.360 VNĐ / AWB
AMS 582.000 VNĐ / AWB
CFS 1.164 VNĐ / Kg
VGM 349.200 VNĐ / Shipment
18.471.050 17-10-2020
Ghi chú:
- Đây là phương thức Sea Air Combine via Dubai. - Min 100kgs.
Khác