AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AT ASIA CO., LTD

2021-02-22 13:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.990 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 6 hàng tuần
Ghi chú:
Giá chưa bao gồm EBS và GRI. Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank
Dịch vụ: LCL Ngày đăng: 2021-02-22