AT ASIA CO., LTD
AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AT ASIA CO., LTD

2021-01-08 14:40

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
/ 3 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
858.030
Chi tiết
THC 139.140 VNĐ / CBM
CFS 185.520 VNĐ / CBM
EBS 115.950 VNĐ / CBM
LSS 69.570 VNĐ / CBM
RR 347.850 VNĐ / CBM
858.030 31-01-2021
Ghi chú:
Cước biển RF $50/cbm

AT ASIA CO., LTD

2020-11-23 11:22

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
/ 3 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
440.000
Chi tiết
THC 120.000 VNĐ / CBM
CFS 160.000 VNĐ / CBM
EBS 100.000 VNĐ / CBM
LSS 60.000 VNĐ / CBM
440.000 31-12-2020
Ghi chú:
Giá cước HCM - HONGKONG: RF $50/CBM LH: 084 9403 123 (MR HENRY)

AT ASIA CO., LTD

2020-11-23 11:19

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
17 Ngày
Đi thẳng
488.670 1.747.577
Chi tiết
THC 139.620 VNĐ / CBM
AMS 232.700 VNĐ / Set
CFS 186.160 VNĐ / CBM
Bill fee 465.400 VNĐ / Set
EBS 69.810 VNĐ / CBM
DDC 653.887 VNĐ / CBM
2.236.247 14-12-2020