VIET POWER LOGISTICS

VIET POWER LOGISTICS

Người liên hệ: Mr SMITH NGUYEN

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
4864 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
5.300.906
Chi tiết
DOC 907.530 VNĐ / Cont
SLF 204.776 VNĐ / Cont
thc 4.188.600 VNĐ
4.654.000 9.954.906 30-11-2020
4863 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
1.112.306
Chi tiết
DOC 907.530 VNĐ / Cont
SLF 204.776 VNĐ / Cont
4.654.000 5.766.306 30-11-2020