UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Contact person: Ms. Kelly Nguyen

Pos: SALES MANAGER

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Contact person: Ms. Kelly Nguyen

Pos: SALES MANAGER

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

UNIVERSE tự tin rằng sẽ đem lại những dịch vụ trọn gói liên quan đến xuất nhập khẩu tốt nhất, đảm bảo giá cả cạnh tranh trên thị trường hiện nay, luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách...

See more >>
  • 351/31 Nơ Trang Long, F.13, Q. Bình Thạnh
  • +84 938926204
  • https://universelog.vn/

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18873 | 28-12-2021 09:03

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Ningbo (NGB)
Ho Chi Minh (SGN)
Ningbo, Zhejiang, China (NGB)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Daily 1 Days
Direct
₫13,827,600 ₫1,150,000
Detail:
Handling ₫575.000 / Shipment
D/O ₫575.000 / Shipment
₫14,977,600 15-01-2022

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18871 | 28-12-2021 08:58

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Guangzhou (CAN)
Hanoi (HAN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Daily 1 Days
Direct
₫10,754,800 ₫1,150,000
Detail:
Handling ₫575.000 / Shipment
D/O ₫575.000 / Shipment
₫11,904,800 15-01-2022

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18785 | 27-12-2021 09:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Tue 32 Days
Transit
₫5,405,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
ENS ₫805.000 / Cont
TELEX ₫690.000 / Cont
₫170,200,000 ₫175,605,000 31-01-2022
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Tue 32 Days
Transit
₫6,785,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
ENS ₫805.000 / Cont
TELEX ₫690.000 / Cont
₫328,900,000 ₫335,685,000 31-01-2022
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Tue 32 Days
Transit
₫6,785,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
ENS ₫805.000 / Cont
TELEX ₫690.000 / Cont
₫328,900,000 ₫335,685,000 31-01-2022

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #17007 | 19-11-2021 09:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 8 Days
Direct
₫5,814,000
Detail:
D/O ₫912.000 / Cont
THC ₫2.736.000 / Cont
CIC ₫1.824.000 / Cont
VSC ₫342.000 / Cont
₫16,416,000 ₫22,230,000 30-11-2021
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 8 Days
Direct
₫9,120,000
Detail:
D/O ₫912.000 / Cont
THC ₫4.104.000 / Cont
CIC ₫3.648.000 / Cont
VSC ₫456.000 / Cont
₫32,832,000 ₫41,952,000 30-11-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #16923 | 17-11-2021 11:39

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Mon/ Wed/ Fri/ Sun 8 Days
Direct
₫22,800
-
₫1,618,800
D/O ₫570.000 / Set
THC ₫136.800 / CBM
CIC ₫91.200 / CBM
CFS ₫364.800 / CBM
H/L ₫456.000 / Set
₫1,641,600 31-12-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15675 | 15-10-2021 11:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 18 Days
Transit
₫7,213,500
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫2.748.000 / Cont
VSC ₫343.500 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫15,114,000 ₫22,327,500 31-10-2021
Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 18 Days
Transit
₫11,450,000
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫5.496.000 / Cont
VSC ₫458.000 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫28,396,000 ₫39,846,000 31-10-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15895 | 20-10-2021 11:59

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 4 Days
Transit
₫5,541,800
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫1.145.000 / Cont
VSC ₫274.800 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫6,870,000 ₫12,411,800 31-10-2021
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 4 Days
Transit
₫8,244,000
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫2.290.000 / Cont
VSC ₫458.000 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫11,450,000 ₫19,694,000 31-10-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15893 | 20-10-2021 11:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 5 Days
Transit
₫5,541,800
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫1.145.000 / Cont
VSC ₫274.800 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫5,725,000 ₫11,266,800 31-10-2021
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 5 Days
Transit
₫8,244,000
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫2.290.000 / Cont
VSC ₫458.000 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫12,137,000 ₫20,381,000 31-10-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15897 | 20-10-2021 12:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Huangpu
Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 6 Days
Transit
₫5,610,500
Detail:
THC ₫2.748.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫1.145.000 / Cont
VSC ₫343.500 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫7,099,000 ₫12,709,500 31-10-2021
Huangpu
Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 6 Days
Transit
₫8,244,000
Detail:
THC ₫4.122.000 / Cont
D/O ₫916.000 / B/L
CIC ₫2.290.000 / Cont
VSC ₫458.000 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫13,053,000 ₫21,297,000 31-10-2021

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15898 | 20-10-2021 12:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Wed/ Fri 8 Days
Transit
₫5,610,500
Detail:
D/O ₫916.000 / B/L
THC ₫2.748.000 / Cont
CIC ₫1.145.000 / Cont
VSC ₫343.500 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫6,870,000 ₫12,480,500 31-10-2021
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Wed/ Fri 8 Days
Transit
₫8,244,000
Detail:
D/O ₫916.000 / B/L
THC ₫4.122.000 / Cont
CIC ₫2.290.000 / Cont
VSC ₫458.000 / Cont
H/L ₫458.000 / B/L
₫12,595,000 ₫20,839,000 31-10-2021
UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD
Kelly Nguyen (UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD)