AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • No 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh Dist
  • +84 0989470047
  • www.asanco.vn

Thông tin liên hệ

  • No 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh Dist
  • +84 0989470047
  • www.asanco.vn
AIR SEA ASIAN JSC
Helen Nguyen (AIR SEA ASIAN JSC)