Vina Japan Shirogane Logistics
Vina Japan Shirogane Logistics

Vina Japan Shirogane Logistics

Người liên hệ: Mr Trí Lê

Chức vụ: Sales Assistant Manager

Địa điểm: Phu My Port, Ba Ria Vung Tau, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • D1 Street, Lot LW6.1, Phu My 3 Specialized Industrial Park, Phuoc Hoa Ward, Phu My Town
  • 984639277
  • www.srg.co.jp