Avina logistics JSC
Avina logistics JSC

Avina logistics JSC

Người liên hệ: Ms Hoàng Oanh Lê

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Avina logistics JSC

2020-10-27 15:03

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #2543
Ngày đăng: 27-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 11.675.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 05-11-2020
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Booking acceptance is subject to equipment and space availability at origin
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2020-10-27
Khác