VTA VIETNAM
VTA VIETNAM

VTA VIETNAM

Người liên hệ: Mr LITA DANG

Chức vụ: MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • NO. 165, D5 STR, WARD 25, BINH THANH DIST, HCMC
  • 28 35117968
  • https://phaata.com/