VTA VIETNAM
VTA VIETNAM

VTA VIETNAM

Người liên hệ: Mr LITA DANG

Chức vụ: MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VTA VIETNAM

2020-10-28 16:13

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Wuhan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhan, Wuhan, Hubei, China
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
1.974.000
Chi tiết
DOC 1.762.500 VNĐ / Cont
SLF 211.500 VNĐ / Cont
4.230.000 6.204.000 30-11-2020

VTA VIETNAM

2020-10-27 16:25

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 27 Oct 2020