TGI CO.,LTD
TGI CO.,LTD

TGI CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Quế Hương Ngô

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 131 Bùi Thị Xuân
  • 02439724830
  • www.tgi.com.vn