Freight Mark Việt Nam

Freight Mark Việt Nam

Người liên hệ: Mr Sơn Bùi Vũ Đại

Chức vụ: Sales Team Leader

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8607 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 / Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
6.348.580
Chi tiết
THC 2.780.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.530 VNĐ / Cont
BILL 926.800 VNĐ / B/L
TELEX 695.100 VNĐ / B/L
MAF 1.042.650 VNĐ / B/L
AMS 695.100 VNĐ / B/L
88.046.000 94.394.580 14-04-2021
8607 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 / Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
7.738.780
Chi tiết
THC 4.170.600 VNĐ / Cont
SEAL 208.530 VNĐ / Cont
BILL 926.800 VNĐ / B/L
TELEX 695.100 VNĐ / B/L
MAF 1.042.650 VNĐ / B/L
AMS 695.100 VNĐ / B/L
108.899.000 116.637.780 14-04-2021
8607 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 / Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
7.738.780
Chi tiết
THC 4.170.600 VNĐ / Cont
SEAL 208.530 VNĐ / Cont
BILL 926.800 VNĐ / B/L
TELEX 695.100 VNĐ / B/L
MAF 1.042.650 VNĐ / B/L
AMS 695.100 VNĐ / B/L
108.899.000 116.637.780 14-04-2021
6062 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 16 Ngày
Chuyển tải
325.780
Chi tiết
ISPS 325.780 VNĐ / Cont
45.492.850 45.818.630 23-11-2020
6061 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 3 / Chủ nhật 22 Ngày
Chuyển tải
558.480
Chi tiết
BUNKER 558.480 VNĐ / Cont
47.703.500 48.261.980 16-11-2020