CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Building GLS, S26-28, Street no 1, Him Lam Area, Tan Hung Ward, District 7
  • 0906077750
  • www.globallogisticservice.com