CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Main Service: - Cargo Services - Inland Services - Ocean Transport - Angency - Freight Forwarding - Barging Services

Xem thêm >>
  • Building GLS, S26-28, Street no 1, Him Lam Area, Tan Hung Ward, District 7
  • +84 0906077750
  • www.globallogisticservice.com

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Building GLS, S26-28, Street no 1, Him Lam Area, Tan Hung Ward, District 7
  • +84 0906077750
  • www.globallogisticservice.com