CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

Người liên hệ: Mr Linh Truong

Chức vụ: Sales Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2020-12-10 10:22

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
5.336.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
Seal 232.000 VNĐ / Cont
Bill 928.000 VNĐ / B/L
30.160.000 35.496.000 24-12-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU (GLS)

2020-11-12 11:27

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 12 Nov 2020