Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Cuong Quoc Logistics

Contact person: Ms. Julia Nguyen

Pos: BD Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

See more >>

Info contact

  • Parami Building, 140 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District
  • +84 028 6292 6838
  • www.cuongquoclogistics.com
Cuong Quoc Logistics
Julia Nguyen (Cuong Quoc Logistics)