Safe Delivery Co., Ltd
Safe Delivery Co., Ltd

Safe Delivery Co., Ltd

Người liên hệ: Ms Quỳnh Anh Nguyễn

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Safe Delivery Co., Ltd

2020-11-18 14:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #3294
Ngày đăng: 18-11-2020
Dịch vụ: Khác

SAFE DELIVERY PROMOTION

  • Tan Son Nhat - All district in city: 450.000vnd.
  • Cat Lai - All district in city: 450.000vnd

Noted: The rate not included vat 10%

If you need more information, pls feel free contact us via phone number: 0939264096

Khác