INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
KHUYẾN MẠI VÀNG – GIẢM 40% GIÁ THUÊ KHO” Ref #4421
Dịch vụ: Khác
Ngày đăng: 15-01-2021

20c8dbc23ff0cfae96e1.jpg

 

Hiệu lực đến: 31-03-2021
CƯỚC TÀU HPH- GDYNIA Ref #4409
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 14-01-2021
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Gdynia, Pomorskie, Poland
Cước: 227.315.400 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Include FAF, PSS + LCC, ENS
CƯỚC TÀU HCM- GDANSK Ref #4399
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 13-01-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: 242.138.160 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Include FAF, PP + LCC, ENS