INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Các dịch vụ về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước. Dịch vụ đại lý tàu biển - đại lý vận t...

Xem thêm >>
  • 47 Điện Biên Phủ Phường Đa Kao Quận 1
  • +84 (+84.28) 38 274 634
  • https://phaata.com/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 47 Điện Biên Phủ Phường Đa Kao Quận 1
  • +84 (+84.28) 38 274 634
  • https://phaata.com/