Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd
Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

Branch of Feiliks Supply Chain Management Vietnam Co., Ltd

Người liên hệ: Mr Dũng Cao

Chức vụ: Sales Assistant

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • Room 3B.02, 3B Floor, Vietnam Businesses Center building, 57-59 Ho Tung Mau Str., Ben Nghe Ward, Dist. 1
  • 028 7303 3768
  • https://feiliks.com