CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á  ( ASL )

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

Người liên hệ: Ms HUYỀN PHÙNG

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-02 15:52

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4664
Ngày đăng: 02-03-2021
Dịch vụ: LCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Brisbane, Queensland, Australia
Cước: 1.502.150 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: 26 Ngày
ETD: THỨ 5, CN HÀNG TUẦN
Ghi chú:
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HPH - BRISBANE, LCL, ZALO: 0346.106.066

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-02 15:29

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4663
Ngày đăng: 02-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 145.593.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 12-03-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 12/03/2021
Ghi chú:
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HCM- NEW YORK, CONT 40, ZALO: 0346.106.066

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á ( ASL )

2021-03-02 15:27

Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ref #4662
Ngày đăng: 02-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Savanna, Carroll, Illinois, United States
Cước: 145.593.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 12-03-2021
T/T: 30 Ngày
ETD: 12/03/2021
Ghi chú:
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN HCM- SAVANNAH,CONT 40, ZALO: 0346.106.066