INTERLINK

INTERLINK

Người liên hệ: Ms Phuong Anh Le

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
9024 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 2 / Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
42.480.000 46.560.000 30-04-2021
9024 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 2 / Thứ 4 24 Ngày
Chuyển tải
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
83.280.000 88.800.000 30-04-2021
9019 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
4.080.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
8.280.000 12.360.000 30-04-2021
9019 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
5.520.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
17.160.000 22.680.000 30-04-2021